ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ റിസള്‍ട്ടും സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റ് വേക്കന്‍സിയും ഇന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്ക

Posted on Jul 26, 06:15PMഏകജാലക സംവിധാനത്തിലും സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ക്വാട്ടയിലും പ്രവേശനം നേടിയ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആവശ്യമെങ്കില്‍ സ്‌കൂള്‍/ കോമ്പിനേഷന്‍ മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷകള്‍ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ അലോട്ട്‌മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ഇന്ന് (ജൂലൈ 26) രാവിലെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.

അലോട്ട്‌മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ജൂലൈ 26നും ജൂലൈ 27ന് വൈകിട്ട് നാല് മണിവരെയും മാറ്റം ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ / കോമ്പിനേഷനില്‍ പ്രവേശനം നേടാം.

ഇതുവരെയും പ്രവേശനം ലഭിക്കാത്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിനായി ഇന്ന് (ജൂലൈ 26) മുതല്‍ ജൂലൈ 29 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

വേക്കന്‍സിയും മറ്റ് വിശദവിവരങ്ങളുംwww.hscap.keral.gov.in വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ഇന്ന് മുതല്‍ ലഭിക്കും.

Back to Top